Náhradní plnění 2022

Náhradní plnění § 81 zák. 435/2004 Sb. Jako skutečný zaměstnavatel osob zdravotně postižených Vám můžeme dodávat vše jako "započitatelné náhradní plnění" prostřednictvím dodávek kancelářského zboží. Jde o jednu z alternativ plnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby podle zákona o zaměstnanosti. Naše společnost je řádně registrována na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí . Máte-li zájem o odběr náhradního plnění, kontaktujte nás na tel. 212 242 888 nebo na e-mailu pastelka@55.cz. Náhradní plnění vychází z § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového ročního přepočteného počtu zaměstnanců.

To znamená přibližně za každou 25-tou osobu povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením. Takový subjekt může tedy dle zákona: a) zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru b) spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50% c) odvést příspěvek do státního rozpočtu nebo kombinovat všechny uvedené způsoby. Body b) a c) jsou tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.

Pro výši objemu náhradního plnění i výši odvodu státu je rozhodná průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla. MPSV vyhlásilo dne 13.12.2021 ve Sdělení č. 495/2021 Sb., průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí roku 2021 ve výši 37 047 Kč.

Vzorový výpočet

Počet zaměstnanců50
Povinný podíl zaměstnaných OZP (%)4%
Povinný podíl zaměstnaných OZP (osoby)2
Průměrná mzda v Kč v roce 202137 047 Kč
V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance2,5 x 37 047 Kč = 92 617,50 Kč
V případě nesplnění je společnost povinna zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců (není náklad)2 x 92 617,50 Kč = 185 235 Kč
V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr služeb sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance7 x 37 047 Kč = 259 329 Kč
V přepočtu na celkový počet zaměstnanců se jedná o roční odběr služeb v hodnotě celkem (je náklad, za dodávky, které by se stejně objednaly)2 x 259 329 Kč = 518 658 Kč

Pro stažení čestného prohlášení klikněte ZDE

Poskytujeme možnost tzv. náhradního plnění prostřednictvím dodávek kancelářského zboží. Jde o jednu z alternativ plnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby podle zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců (jde o průměrný roční přepočtený počet).

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi následujícími způsoby:

1. Zaměstnáváním osob zdravotně postižených v pracovním poměru

2. Prostřednictvím tzv. náhradního plnění - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob samostatně výdělečně činných, které jsou sami zdravotně postižené a nezaměstnávají žádné zaměstnance

3. Dodatečným odvodem do státního rozpočtu (ten činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 13.12.2021 svým Sdělením č. 495/2021 Sb. průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 ve výši 37 0473 Kč.

4. Vzájemnou kombinací uvedených způsobů.

 
 

Pastelka prodejna
 


Prodejna v Ječné - psací, výtvarné a kreativní potřeby pro děti i dospělé.

Prodejna v Ječné

Pastelka eshop
 


Eshop s bohatým výběrem psacích a výtvarných potřeb pro děti i dospělé.

Eshop pastelka.eu

Kancelářské potřeby prodej


Nákup kancelářských potřeb v režimu započitatelného náhradního plnění - osobní výběr

Prodejní sklad

Kancelářské potřeby eshop


Eshop s kancelářskými potřebami v režimu náhradního plnění

Eshop apap.cz

Náhradní plnění
 


Náhradní plnění a povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Informace o NP