Domů

Náhradní plnění 2017

Náhradní plnění § 81 zák. 435/2004 Sb. Jako skutečný zaměstnavatel osob zdravotně postižených Vám můžeme dodávat vše jako "započitatelné náhradní plnění" prostřednictvím dodávek kancelářského zboží. Jde o jednu z alternativ plnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby podle zákona o zaměstnanosti. Naše společnost je řádně registrována na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí . Máte-li zájem o odběr náhradního plnění, kontaktujte nás na tel. 212 242 888 nebo na e-mailu pastelka@55.cz. Náhradní plnění vychází z § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového ročního přepočteného počtu zaměstnanců.

To znamená přibližně za každou 25-tou osobu povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením. Takový subjekt může tedy dle zákona: a) zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru b) spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50% c) odvést příspěvek do státního rozpočtu nebo kombinovat všechny uvedené způsoby. Body b) a c) jsou tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.

Pro výši objemu náhradního plnění i výši odvodu státu je rozhodná průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla. Průměrná mzda za rok 2017 bude vyhlášena na konci roku 2017, proto v níže uvedeném příkladu vycházíme z údajů platných v roce 2016. Český statistický úřad vyhlásil dne 5.12.2016 průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí roku 2016 ve výši 27 000 Kč.

 • Vzorový výpočet
  Počet zaměstnanců 50
  Povinný podíl zaměstnaných OZP (%) 4 %
  Povinný podíl zaměstnaných OZP (osoby) 2
  Průměrná mzda v Kč v roce 2016 27 000 Kč
  V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění
  a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP,
  je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance
  2,5 x 27 000 = 67 500 Kč
  V případě nesplnění je společnost povinna
  zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců
  (není náklad)
  2 x 67 500 = 135 000 Kč
  V případě, že firma náhradní plnění využívá,
  je roční odběr služeb sedminásobkem průměrné
  měsíční mzdy za jednoho zaměstnance
  7 x 27 000 = 189 000 Kč
  V přepočtu na celkový počet zaměstnanců
  se jedná o roční odběr služeb v hodnotě celkem
  (je náklad, za dodávky, které by se stejně objednaly)
  2 x 189 000 = 378 000 Kč