Domů

Náhradní plnění

Jako skutečný zaměstnavatel osob zdravotně postižených Vám můžeme dodávat vše jako "započitatelné náhradní plnění"

Pro stažení čestného prohlášení klikněte ZDE

Poskytujeme možnost tzv. náhradního plnění prostřednictvím dodávek kancelářského zboží. Jde o jednu z alternativ plnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby podle zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců (jde o průměrný roční přepočtený počet).

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi následujícími způsoby:

1. Zaměstnáváním osob zdravotně postižených v pracovním poměru

2. Prostřednictvím tzv. náhradního plnění - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob samostatně výdělečně činných, které jsou sami zdravotně postižené a nezaměstnávají žádné zaměstnance

3. Dodatečným odvodem do státního rozpočtu (ten činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 4.12.2015 svým Sdělením č. 355/2015 Sb. průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 ve výši 25 903 Kč.

4. Vzájemnou kombinací uvedených způsobů.